Każdy z nas ma inną formę osiągania dochodu, podobnie każdy bank ma różne wymagania, zważywszy na indywidualną sytuację klienta.

W tym artykule przybliżymy Wam, w jaki sposób banki weryfikują poszczególne formy zatrudnienia, co biorą pod uwagę, jakie mają wymagania co do naszej umowy oraz, jak podchodzą do premii, nadgodzin itp.

Zatem szczegółowo przeanalizujemy:

  1. Umowę o pracę na czas nieokreślony
  2. Umowę o pracę na czas określony
  3. Umowę na zastępstwo
  4. Kontrakt menadżerski
  5. Umowę o dzieło / Umowę zlecenie
  6. Premie, prowizje, nadgodziny

PRZY POWYŻSZYCH UMOWACH W ZALEŻNOŚCI OD BANKU I RODZAJU UMOWY, DOCHÓD LICZONY JEST JAKO ŚREDNIA Z 3, 6 LUB 12 MIESIĘCY. 

DO UDOKUMENTOWANIA STAŻU PRACY POTRZEBNE BĘDĄ POPRZEDNIE UMOWY/ŚWIADECTWA PRACY.

BANKI BĘDĄ WYMAGAŁY TEŻ PEŁNEJ HISTORII RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY WPŁYWA WYNAGRODZENIE. W ZALEŻNOŚCI OD BANKU MOŻE TO BYĆ HISTORIA Z 3, 6 LUB 12 MIESIĘCY LUB SAME POTWIERDZENIA WPŁYWÓW.

AD 1. UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY:

Poniżej różne wymagania w  zależności od banku czyli:

• Minimum 3 miesiące u obecnego pracodawcy lub min. 1 miesiąc przy zachowaniu ciągłości przez 6 miesięcy lub min. 6 miesięcy – dotyczy to osób zatrudnionych w firmie rodzinnej. Akceptacja przerwy między jednym a drugim okresem zatrudnienia nie może przekraczać 10 dni kalendarzowych (ciągłość zatrudnienia). Za stały element wynagrodzenia uznaje się także: dodatek funkcyjny, stażowy, za ciężkie warunki pracy.

• Minimalny staż pracy Klienta u danego pracodawcy nie może być krótszy niż 3 miesiące umowa na czas nieokreślony, wraz z udokumentowaniem co najmniej rocznego ogólnego stażu pracy, w którym okresy pozostawania bez pracy nie przekraczały 1 miesiąca w danym roku kalendarzowym.

• Ogólny staż pracy nie tylko u bieżącego pracodawcy: wymagany min. 6 miesięcy, przy czym minimalny staż pracy u aktualnego pracodawcy wynosi min. 3 miesiące.

• Minimum 1 miesiąc, analizowane są dochody z ostatnich 12 miesięcy, wymagany min. okres osiągania dochodu to 12 miesięcy (przerwa w zatrudnieniu w trakcie 12 miesięcy nie może być dłuższa niż 31 dni)

• Minimalny okres zatrudnienia 6 miesięcy i 6 wpływów, Jeżeli klient pracuje od co najmniej 1 miesiąca na czas nieokreślony, może przedstawić świadectwo pracy, dokumentujące 12 miesięcy u poprzedniego pracodawcy, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.

 

 

AD.2 UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

• Minimum 6-miesięczny okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy i do końca trwania umowy musi pozostać nie mni