Jeżeli osiągamy dochód z poniższych źródeł dochodu to większość banków będzie wymagało od nas oczywiście w zależności od formy rozliczeń następujących dokumentów, ale oczywiście każdy bank wymaga inaczej:

• zaświadczenie z ZUS/US o braku zaległości – te dokumenty zazwyczaj do uruchomienia, ale są też banki co wymagają od razu do złożenia wniosku

• PIT + załączniki + potwierdzenie złożenia UPO za rok poprzedni czyli 2020 lub + za 2019 w zależności od banku

• Dokumenty dochodowe (muszą być w oryginale i podpisane przez nas osobiście imieniem i nazwiskiem):

 • KPiR za 2021 narastająco (czyli od 01.01.2021 do ostatniego rozliczonego miesiąca)
 • np. KPiR 2021 szczegółowa za ostatni rozliczony miesiąc
 • np. KPiR za 2020 szczegółowo za grudzień 2020 a niekiedy też za cały rok

czy

 • bilans zysków i strat za 2020
 • bilans zysków i strat za 2021

czy

 • decyzję US o ustaleniu na dany rok podatkowy wysokości podatku dochodowego

czy

 • ewidencja przychodów przy ryczałcie za 2020
 • ewidencja przychodów za 2021

• dodatkowo mogą być wymagane wypełnione druki bankowe odnośnie prowadzonej działalności przez nas lub księgowego

Dzisiaj szczegółowo przeanalizujemy dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zależności od formy oraz dochód z działalności rolniczej:

 1. Działalność gospodarcza/ KPiR
 2. Działalność gospodarcza / ryczałt
 3. Działalność gospodarcza / karta podatkowa
 4. Działalność rolnicza (działy specjalne, pozostałe)
 5. Branże wykluczone
 6. Amortyzacja
 7. Ciekawostki -a zarazem ważne informacje odnośnie prowadzonej działalności
  a) Czy bank zaakceptuje zmianę formy rozliczania się przy działalności gospodarczej – na jakich zasadach
  b) Czy bank akceptuje zawieszenie działalności gospodarczej
  c) Samozatrudnienie (przejście z umowy o pracę na działalność gospodarczą) czy akceptowane – na jakich zasadach
  d) Działalność gospodarcza za granicą
  e) Czy bank przyjmie dochód z DG prowadzonej w Polsce, jeśli podatki są płacone w Polsce, ale większość wpływów klient otrzymuje w walucie

 

AD.1 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA- KPiR:

Poniżej różne wymagania w  zależności od banku czyli:

 Okres prowadzenia DG i uzyskiwania dochodów z tytułu prowadzonej DG od min. 12 mcy. Średni miesięczny dochód netto wyliczany na podstawie dochodu z roku bieżącego i dochodu z roku ubiegłego. Nadal obowiązują branże wykluczone.

Min. okres prowadzenia działalności: